KONTAKT

SAIL COMPANY SP. Z O.O.


AL. JANA PAWŁA II 80 lok. C32
00-175 WARSZAWA
REGON: 146120484
NIP: 5252531449
KRS: 0000420471

Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego